In deze privacyverklaring legt Stichting Nu Jij!! uit welke hoofde persoonsgegevens Stichting Nu Jij! verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is. De Stichting Nu Jij!! is gevestigd te 4614 GD Bergen op Zoom aan de Neerland 8 met kvk-nummer 54975336.

Algemeen
Stichting Nu Jij!! respecteert de privacy van a!lle gasten op de verwendagen, bezoekers van haar website stichtingnujij.nl, (potentiële) donateurs, vrijwilligers en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan Stichting Nu Jij!! worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld, beschikbaar gesteld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Stichting Nu Jij!! te maken hebben. Stichting Nu Jij!! houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening of wanneer u anderszins contact heeft met Stichting Nu Jij!!, bijvoorbeeld via e-mail, via inschrijving of via het contactformulier op de website van Stichting Nu Jij!!, legt Stichting Nu Jij!! de door u opgegeven gegevens vast. Stichting Nu Jij! bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

Stichting Nu Jij! gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt tenzij dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd en bewaard zolang als dat naar het oordeel van Stichting Nu Jij! naar de aard van het contact noodzakelijk is. U kunt te allen tijde de website van Stichting Nu Jij! bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Stichting Nu Jij! te delen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. Stichting Nu Jij! kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Stichting Nu Jij! zal geen persoonsgegevens verstrekken aan websites van derden, tenzij dit uitdrukkelijk met toestemming gebeurt.

Cookies
De website van Stichting Nu Jij! maakt gebruik van cookies op de eigen website.
Stichting Nu Jij! kan gebruik maken van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Stichting Nu Jij! in dat geval inzicht in het gebruik (aantallen; en niet gericht op persoonsgegevens) en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De aldus verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van uw computer (enkel het IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Nu Jij! heeft hier geen invloed op. Stichting Nu Jij! heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Stichting Nu Jij! opnemen door het sturen van een e-mail naar: mail@stichtingnujij.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Stichting Nu Jij! behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen (beschikbaar via onze website).

Stichting Nu Jij!! | 2022