Stichting NuJij is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor genieten donateurs belastingvoordeel. Om als ANBI aangemerkt te worden, zijn we verplicht om een aantal gegevens te publiceren. Hieronder deze gegevens:

Vermelding in ANBI-register

Bekijk onze vermelding in het ANBI-register van de Belastingdienst (zoek op ‘StichtingNuJij!’ in ‘Amsterdam’).

Contactgegevens StichtingNuJij!

Naam:
STICHTING NU JIJ!

Het RSIN dan wel het fiscaal nummer:
8515.12.732

Het post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het emailadres
mail@stichtingnujij.nl

Het beloningsbeleid
Er worden geen beloningen of salarissen uitgekeerd

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en)
Zie onze verwendagen

Doelstelling van de organisatieStichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) is een kritisch, onafhankelijk kenniscentrum op het gebied van multinationals dat werkt zonder winstoogmerk. SOMO richt zich op duurzame ontwikkeling, zowel sociaal, ecologisch als economisch. Lees meer over onze missie en visie.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting NuJij! heeft een toezichthoudende verantwoordelijkheid. Lees meer over de leden.

Bestuur

De bestuurssamenstelling treft u op de pagina over de Stichting

Verslaglegging

Lees voor een actueel verslag van de StichtingNuJij! activiteiten en de financiële verslaglegging ons meest recente jaarverslag (2020).