Jaarrekeningen

Aanvullende gegevens Stichting (ANBI)

Naam

STICHTING NU JIJ!

Het RSIN dan wel het fiscaal nummer

8515.12.732

Het post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het emailadres

mail@stichtingnujij.nl

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Doorzetten van huidige activiteiten, uitbreiding naar meer locaties, uitbreiding van verwendagen, aanschaf van eigen materiaal

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders

Bestuur en werkgroep

Het beloningsbeleid

Er worden geen beloningen of salarissen uitgekeerd

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en)

Zie fotoboek

De balans en staat van baten en lasten met toelichting

Zie hierboven